Bağımlılık Danışmanlığı

Bağımlılık sadece alkol ve madde kullanımında değil, internet, kumar, cinsel ilişki gibi pek çok alanda açığa çıkabilmektedir. Genetik geçişi olabileceği gibi, başka ruhsal bozukluklar nedeniyle (sosyal fobi, psikoz, anksiyete bozuklukları, uyku problemi… vs.) veya çevresel faktörlerden (yanlış arkadaş çevresi, ailede kullanan birinin daha olması… vs) dolayı da açığa çıkabilir. Türkiye’de artık bununla ilgili üniversitelerde uzmanlaşma […]

Evlilikte Aldatmak ve Aldatılmak

Evliliklerde yaşanan en büyük problemlerin başında aldatmak/aldatılmak geliyor. Günümüzde bir çok çift bu sebep ile şiddetli geçimsizlikler yaşıyor ve sonuç olarak ayrılıyor. Aldatmak ve aldatılmak ile ilgili makalemizde sizlerle bunun sebepleri üzerine paylaşımlarda bulunmaya çalışacağız. Çiftler Neden Aldatır? Evlilik ilişkisi kişinin pek çok ihtiyacını karşılamaktadır. Özellikle de güvende hissetme ve ait olma ihtiyacını karşılaması, evlilikte […]

Psikolojik Danışmanlık

Uygarlık tarihi boyunca yaşanan savaş, doğal afet ya da kriz gibi önemli yıkımlar bireylerin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Bununla birlikte günümüzde çok hızlı değişmekte olan yaşam gerçekliği bireylerin umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapılmasına neden olmaktadır. Öyle ki insanlar kendi yetenek ve potansiyellerin farkına varacak zamanı bulamama, istedikleri aktiviteyi gerçekleştirecek ekonomik özgürlüğü sağlayamama, toplumdaki ötekileştirmenin yoğun […]

Psikolog Tavsiye

Değişen ve hızla dönüşen dünyada insanların yaşam tarzları, algılayış biçimleri ve ekonomik durumlarında birçok değişiklik yaşanmıştır. Kimi insanlar bu değişime ayak uyduramamaktadır. Aynı zamanda iş, okul ve aile içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanmakta ve çevresindeki diğer insanlarla iletişim kurmakta güçlük çekmektedir. Bu nedenle profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilmektedir.  İnsanların psikolojik yardım almalarının birden fazla nedeni olabilmektedir. […]

Grup Danışmanlığı

Grup danışmanlığı duygusal bir takım sıkıntılar yaşayan ya da kendini daha iyi tanımak ve daha farkında bir yaşam sürmek amacıyla bireylerin, bir grup lideri ya da bir ya da iki yardımcının liderliğinde bir araya gelerek aldığı danışmanlık hizmetidir. Bireylere yalnız olmadıklarını hissettirir; bireylerin, aynı probleme sahip diğer kişilerin sorunla nasıl başa çıktıklarını görmelerini sağlar, diğer grup […]

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn Danışmanlığı, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde çocuklarınızı sağlıklı bir biçimde yetiştirmenize yardımcı olan danışmanlık türüdür. Ebeveyn danışmanlığı çocuk ve ergenlerle çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi, gelişimin çok hızlı olduğu dönemlerdir. Bebek/çocuk/ergen hızlı bir gelişim ve büyüme içinde oldukları için belli yaş ve dönemlerde yaşanılan gelişimsel krizler vardır. Her yeni […]

Çocuk / Ergen Danışmanlığı

Büyüme sürecinde duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Bu hizmette söz konusu sorunların altında yatan psikolojik rahatsızlıklara odaklanılır. Süreçte, ebeveynlerle de işbirliği yapılır ve düzenli görüşmeler yoluyla ebeveynlerin bilinçlenmelerine yardımcı olunur. Çocukta ya da ergende ortaya çıkmış problemler, çocuğun/ergenin yardım çağrısı olarak düşünülür. Çocuğun ya da […]

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, […]

Evlilik ve Çift Danışmanlığı

Evlilik ve Çift danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmetinde iletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam […]

Attentioner

Davranışçı terapi elemanları ile desteklenmiş nöropsikolojik bir program olan Attentioner ile çocukların seçici dikkatlerini daha iyi toplamaları, bireysel denetleme mekanizmalarını geliştirmeleri, arzulanan sosyal davranış biçimlerini kazanmaları amaçlanır. Program dikkatin dört yürütücü işlevi olan odaklanma, bölünmüş dikkat, zindelik ve uyanıklığı geliştirmeyi hedefler. ​ Attentioner Dikkat Geliştirme Programında beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılması ile bilişsel fonksiyonların seviyesinin […]