Duyguların Dengelenmesinde Kendine Zarar Verme

Günümüzde bazı ergenlerin endişe, kaygı ve depresyonla baş etme yöntemi olarak kendilerine keserek zarar vermeyi keşfetmişlerdir. Yoğun duygularla baş çıkmak, onları dengeleyebilmenin yolu onlara göre kendilerine keserek zarar vermekten baş kabir şey değildir. Bu gençler keserek uyuşmanın yarattığı hisle ağrıyı yer değiştirirler. Yani uyuşmak ağrıyı ve içsel olan acısını dindirir. Bu yüzden kendine keserek, yakarak […]

Tramva Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, kişiyi aşırı korkutan, dehşet uyandıran, çaresizlik içinde bırakan, beklenmedik ve olağandışı olayların yol açtığı durumdur. Olaylar karşısında her bireyin etkileniş ve anlamlandırıp biçimi farklıdır. Bu nedenle travmanın etkileri kişiden kişiye değişmektedir. Doğal afetler, işkence, tecavüz, savaş, kazalar, beklenmedik ölümler, ciddi – ölümcül hastalıklara yakalanmak travma yaratabilecek durumlardır. Bu durumlara bire bir maruz kalmak dışında […]

OKB

Obsesif Kompülsif Bozukluk (Takıntı) OKB kişiyi, tekrarlayıcı düşünceler ve davranışlara hapseden bir hastalıktır. Kontrol edemedikleri, yineleyen stres yaratan düşünceler veya görüntüler nedeniyle oldukça rahatsız ve huzursuz olurlar. Bu huzursuzluktan kurtulmak için bazı ritüeller ya da rutinleri (kompülsiyon) gerçekleştirirler. Düşünsel olabileceği gibi davranışsal da olabilirler. Bunlar kaygıyı bir süreliğine durdurur, kaygı tekrar başladığında kişi aynı davranışı […]

Kaygı Bozuklukları

PANİK ATAK Panik atak, aniden ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan, 10-15 dakika ile bir saat arası sürebilen bedensel belirtilerin eşlik ettiği yoğun bir anksiyete nöbetidir. Panik ataklar sırasında yoğun huzursuzluk, anksiyete ve çarpıntı, terleme, soluk alma güçlüğü gibi pek çok fiziksel belirtilerin yanı sıra; kontrolünü yitireceği korkusu, çıldırma, bayılma ve ölüm korkuları gibi kişiyi oldukça […]

Attentioner

Davranışçı terapi elemanları ile desteklenmiş nöropsikolojik bir program olan Attentioner ile çocukların seçici dikkatlerini daha iyi toplamaları, bireysel denetleme mekanizmalarını geliştirmeleri, arzulanan sosyal davranış biçimlerini kazanmaları amaçlanır. Program dikkatin dört yürütücü işlevi olan odaklanma, bölünmüş dikkat, zindelik ve uyanıklığı geliştirmeyi hedefler. ​ Attentioner Dikkat Geliştirme Programında beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılması ile bilişsel fonksiyonların seviyesinin […]

Cinsel İşlev Bozukluğu

Geçmişten günümüze kültürel birikimin de etkisiyle cinsellik, konuşulmaktan çekinilen, sır gibi saklanılan aynı zamanda en çok merak edilen konulardandır. Cinsellik bedensel, psikolojik, sosyal konulardan etkilenen çok boyutlu bir durumdur. İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan sağlıklı bir cinsel yaşam, genel sağlık hali ve yaşam kalitesi açısından önemli bir bileşendir. Cinselliğe yönelik yanlış inançlar, önyargılar, korkular; […]

Konuşma Bozukluğu

Konuşma bozuklukları, artikülasyon bozukluğu, akıcılık sorunları ( kekemelik), ses bozukluğu, dil bozukluğunu içine alan ve bu alanlarda kişisel ve sosyal iletişim sorunlarını yaşayan bireyle ile çalışılır. Kişinin dil ve konuşma danışmanlığına ne kadar süre ile devam edeceği konuşma sorununa bağlıdır. Bazı konuşma sorunlarının düzeltilmesi diğerlerine göre daha uzun sürebilmektedir. Haftalık danışma seansı bireyin performansına ve […]

Sınav Kaygısı

Kaygı, kişinin hayatının belirli dönemlerinde kendini gösteren huzursuzluk durumudur. Kişinin gelecek ile ilgili olan endişe, korku, tedirginlik, kötümser yaklaşım gibi duygular yaşaması sonucu ortaya çıkabilir. Kaygı, bireyin normal yaşamını da etkisi altına alabilecek bir güce sahiptir. Kaygının kökeni kişinin çocuklukta yaşadığı sorunlara kadar inebilir. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, kardeş sayısı,  anne babanın mesleği, başarı beklentisi gibi […]