Bağımlılık Danışmanlığı

Bağımlılık sadece alkol ve madde kullanımında değil, internet, kumar, cinsel ilişki gibi pek çok alanda açığa çıkabilmektedir. Genetik geçişi olabileceği gibi, başka ruhsal bozukluklar nedeniyle (sosyal fobi, psikoz, anksiyete bozuklukları, uyku problemi… vs.) veya çevresel faktörlerden (yanlış arkadaş çevresi, ailede kullanan birinin daha olması… vs) dolayı da açığa çıkabilir. Türkiye’de artık bununla ilgili üniversitelerde uzmanlaşma […]

Grup Danışmanlığı

Grup danışmanlığı duygusal bir takım sıkıntılar yaşayan ya da kendini daha iyi tanımak ve daha farkında bir yaşam sürmek amacıyla bireylerin, bir grup lideri ya da bir ya da iki yardımcının liderliğinde bir araya gelerek aldığı danışmanlık hizmetidir. Bireylere yalnız olmadıklarını hissettirir; bireylerin, aynı probleme sahip diğer kişilerin sorunla nasıl başa çıktıklarını görmelerini sağlar, diğer grup […]

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn Danışmanlığı, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde çocuklarınızı sağlıklı bir biçimde yetiştirmenize yardımcı olan danışmanlık türüdür. Ebeveyn danışmanlığı çocuk ve ergenlerle çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi, gelişimin çok hızlı olduğu dönemlerdir. Bebek/çocuk/ergen hızlı bir gelişim ve büyüme içinde oldukları için belli yaş ve dönemlerde yaşanılan gelişimsel krizler vardır. Her yeni […]

Çocuk / Ergen Danışmanlığı

Büyüme sürecinde duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Bu hizmette söz konusu sorunların altında yatan psikolojik rahatsızlıklara odaklanılır. Süreçte, ebeveynlerle de işbirliği yapılır ve düzenli görüşmeler yoluyla ebeveynlerin bilinçlenmelerine yardımcı olunur. Çocukta ya da ergende ortaya çıkmış problemler, çocuğun/ergenin yardım çağrısı olarak düşünülür. Çocuğun ya da […]

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, […]

Evlilik ve Çift Danışmanlığı

Evlilik ve Çift danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmetinde iletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam […]

Aile Danışmanlığı

Yaşanan sorunların aile sistemi içerisinde ele alındığı; kimi durumlarda ailenin tamamının, kimi durumlardaysa bir kısmının sürece dahil edildiği danışmanlık hizmetidir. Bu nedenle; anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı seansta bir arada görülebilir. Pakua Psikolojinin uzman aile danışmanlarının yürüttüğü seanslarda, söz konusu problemin oluşumunda, devamında ya da çözümünde aile üyelerinin ne gibi roller oynadığı gözlenir. […]

Eğitim Danışmanlığı

Eğitim danışmanlığı; öğretimin herhangi bir kademesinde okul, ders, arkadaş, aile ve öğretmen ilişkilerinde yaşanması muhtemel ve yaşanan sorunlar ile ilgi hem öğrenciye hemde veliye yönelik yapılan bireysel görüşmeleri içerir. Aynı zaman bireyin kendi ile ilgili algılamaları, olumsuz düşünceleri gibi konularda da bireysel danışma hizmeti sunulmaktadır. Eğitim danışmanlığı; öğretimin herhangi bir kademesinde okul, ders, arkadaş, aile […]

Oyun Danışmanlığı

Oyun Terapi Oyun nedir? Oyun çocuğun gıdasıdır, yemek yemekten daha önemlidir. Aslında anne babalar yemek yemeği daha önemli sanırlar çünkü çocuk için oyun onun için uğraştığı en önemli uğraşlardan bir tanesidir. Yıllar boyu oyunla ilgili birçok araştırma yapılmıştır ve birçok tanım yapılmıştır. Kısacası Kuralları olan yada olmayan amacı olan yada olmayan çocukların eğlendiği her seferinde […]