DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Attentioner Çalışması

7 – 14 yaş aralığındaki tüm bireylere yöneliktir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi tanılanmış öğrencilere yönelik 15 seanslık çalışma yapılmaktadır. Moxo ve D2 Testleri ilk oturumda yapılarak, dikkat probleminin düzeyi tespit edilir. Programın amacı seçici dikkatin geliştirilmesi, çocukların kendi kendine düzenleme becerisinin artırılması, beklenen sosyal davranışın öğrenilmesi.

Bireysel yada grupla çalışılabilir. Çalışmanın özünde aynı anda farklı uyarıcıların verilmesi: işitsel, görsel ve hareketsel mekanizmaları devreye sokar.

Çalışmanın ana figürü tayfun, bir ejderha olup dikkatine toplayamadığı için danışan ona yardımcı olur. Tayfun üzerinden kendi dikkatini toplayabilmesi ve dürtüsel davranışlarını kontrol etmeyi öğrenir.

Her seans 45 dakika olup, her oturumda 3 farklı etkinlik gerçekleştirilmektedir. Her etkinlik için puan sistemi olup, bu puanlar kişiyi motive etmektedir. Her hafta verilen ödevlerle öğrencinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Davranışsal Yöntemler sorumluluk düşüncesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.15 seans sonunda tekrar testler yapılarak aradaki fark gözlemlenir.