Psikolojik Danışmanlık

Uygarlık tarihi boyunca yaşanan savaş, doğal afet ya da kriz gibi önemli yıkımlar bireylerin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Bununla birlikte günümüzde çok hızlı değişmekte olan yaşam gerçekliği bireylerin umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapılmasına neden olmaktadır. Öyle ki insanlar kendi yetenek ve potansiyellerin farkına varacak zamanı bulamama, istedikleri aktiviteyi gerçekleştirecek ekonomik özgürlüğü sağlayamama, toplumdaki ötekileştirmenin yoğun olarak insanları baskılaması gibi durumlar nedeniyle bireylerde birçok psikolojik problemler açığa çıkmaktadır. 

Yaşanılan hafif derecede psikolojik problemleri kişi kendi başına üstesinden gelebilmektedir ancak birtakım ciddi problemlerde durum işin içinden çıkılamaz bir hal almaktadır. Bu nedenle psikolojik danışmanlık hizmetlerine başvurarak profesyonel bakış açısı ile sorunlar çözüme ulaştırılabilmektedir.

Psikolojik problemlerin nedenleri ve belirtileri kişinin üstesinden gelemeyeceği bir hal aldığında, kişinin günlük yaşamda sorumluluklarını yerine getirmeye engel olduğu durumlarda, kişide yeme bozukluğuna ya da cinsel isteksizliğe neden olduğunda ya da sürekli mutsuzluk ve intihar etme istekleri söz konusu olduğunda mutlaka bir psikoloğa başvurmak gerekmektedir. Psikolojik problemlerin kaynağı kişinin bilincinin en derinlerinde yer alabilmektedir. Bu nedenle dertleşme ya da arkadaşlar ile paylaşma gibi aktiviteler ile tedavi edilememektedir. 

Psikolojik danışmanlık merkezleri genellikle; bireysel terapi, aile ve çift terapisi, aile danışmanlığı, ergen terapisi, cinsel işlev bozuklukları, kendine zarar verme ya da yeme bozuklukları gibi problemlerde çözüme ulaştıran tedavi ve terapi yöntemleri uygulamaktadır. Danışılacak psikoloğun mutlaka yaşanılan problemle ilgili çalışmalar gerçekleştirmiş ve uzmanlığının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda psikolojik danışmanlık hizmetlerinden öncelikle güven duygusu sağlanmalı ve terapist ve danışan arasında iletişimin güçlü olması gerekmektedir. 

Psikolojik Danışmanlık Nedir? 

Piskoloji bireyin duygu ve düşüncelerini sağduyulu bir şekilde davranışlarına nasıl yansıttığı ile yakından ilişkilidir. Bu durumda özellikle içinde bulunduğumuz modern çağda toplum içerisinde yaşayan bireyler; davranışlarını kontrol etmekte, doğru ve mantıklı kararlar vermekte zorlanmaktadır. Bunun sonucunda piskolojik danışma kaçınılmaz olmaktadır. Her şeyden önce psikolojik danışma sürecinin öğrenme ile yakından ilişkili olduğu unutulmamalıdır. 

Sosyal çevre içerisinde gelişen terapi süreçleri; danışan ve danışman arasında sürdürülmektedir. Psikoloji biliminde terapiler yaşanılan problemin çözümüne yönelik teknik ve yöntemlerin kullanılması üzerine kuruludur. 

Neden Psikolojik Danışmanlığa Başvurmalısınız?

Modern çağ insanı günümüzde çok farklı etkilere maruz kalmaktadır. Toplumsal yaşamın koşullarının insan değerleri ve sorgulamaları ile çatışması, nüfus artışı ile çok daha emek ve çaba gerekmesi, insanın yaşam koşullarında stres faktörünün ve çeşitli zorunluluklarının bulunması birtakım psikolojik problemler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda karar mekanizmasının sağduylu ve mantıklı şekilde çalışması, insanın kendini ve çevresindeki insanları anlaması, iletişim kanallarının aktif ve sağlıklı bir şekilde korunması amacı ile profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Varoluşşal bakış açısında elbette ki insanlarda sorunları ile başa çıkma gücü ve yetisi bulunmaktadır. Ancak bu gücün farkın olmak, doğru zamanda doğru adımların atılmasını sağlamak bazı zamanlarda oldukça zor olabilmektedir. Psikolojik danışmanlık hizmeti işte tam da bu noktada insan hayatı içerisinde olması gereken bir konudur. 

Aile ilişkilerinde, iş ve okul gibi sosyal çevrelerde ya da ikili ilişkilerde yaşanan sorunların kaynağı iletişime dahası bireyin psikolojisine bağlıdır. Bu nedenle farklı teknik ve yöntemler işe şemalandırmak, tablolaştırmak ve problemlerin kaynağına inmek için psikologlarda yardım alınması gerekebilmektedir. 

Psikolojik Danışmanlık  Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Psikolojik açıdan destek almaya karar veren birey; öncelikle yaşadığı problemi en sağlıklı şekilde çözebilecek bir prsikolog tercih etmelidir. Bu tercih sürecinde genellikle çevresindeki insanların referansları ile psikologlara başvurulmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki; her problem her psikologun uzmanlık alanına girmemektedir. Bir tür deneme yanılma süreci sonrasında en güçlü iletişimi kurabileceğiniz bir uzman ile danışma sürecine devam edebilirsiniz. 

Psikolojik Danışmanın Terapi Sürecinde Sağlaması Gerekenler Nelerdir? 

  • Çevre etkilerinden uzak huzurlu bir ortam sağlamak
  • Danışan bireyin mahremiyetine saygı göstermek 
  • Danışan kişinin fizyolojik ve biyolojik özelliklerine saygı göstermek
  • Yargılayıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak
  • Danışan ve danışman arasındaki sınırı korumak

Psikolojik danışma sürecine başvuran bireyin bilmesi gereken birtakım noktalar da bulunmaktadır. Saygı ve etik kurallar bütünü olan bu noktaların yanı sıra danışmanınc oluşturduğu seans programına uyulması gerekmektedir.