Sena Nur CİVİL

Klinik Psikolog
Sena Nur CİVİL

2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 2021 yılında ‘Evli bireylerde cinsiyet rolleri ve evlilik uyumu arasındaki ilişkinin öznel iyi oluşa etkisi’ adlı tez çalışmasıyla mezun oldu.

Lisans eğitimini 2014-2018 yılları arasında Avrasya Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı.

Katıldığı Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar:

•Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi- Datem Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

 Cinsel Terapi – Citeb

 Evlilik ve Çift Terapisi – Citeb

• Temel Teorik Cinsel Terapi Eğitimi

  Wısc 4

• Okul Öncesi Çocuklarda Cinsel İstismar Önlemeye Yönelik Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi

• Apamer Objektif Psikolojik Testler Eğitimi Sertifikası

• MMPI Uygulayıcı Sertifikası

• MOXO Testi

Katıldığı Kongreler:

• 19. Ulusal Psikoloji Kongresi

• Çift ve Aile Terapileri Derneği 4. Çift ve Aile Terapileri Sempozyumu

• 20. / 21. / 22. / 23. Ulusak Psikoloji Öğrencileri Kongresi

• Üsküdar Üniversitesi 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi

Çalışma Grupları:

• Değişime İnat Tutunduğumuz Mitlerimiz

• Psikolojide Nörobiyolojik Yaklaşımın Yeri ve Uygulanması