Klinik Psikolog
Sena Nur CİVİL

Lisans eğitimini Avrasya Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra bir yıl süreyle rehabilitasyon merkezi psikologluğu yaptı.

Yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yapmakta ve evli bireylerle ilgili tez çalışmasına devam etmektedir.
Katıldığı Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar:
•Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi- Datem Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
• Temel Teorik Cinsel Terapi Eğitimi
• Okul Öncesi Çocuklarda Cinsel İstismar Önlemeye Yönelik Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi
• Apamer Objektif Psikolojik Testler Eğitimi Sertifikası
• MMPI Uygulayıcı Sertifikası
• MOXO Testi
• Neurosound 
Katıldığı Kongreler:
• 19. Ulusal Psikoloji Kongresi
• Çift ve Aile Terapileri Derneği 4. Çift ve Aile Terapileri Sempozyumu
• 20. / 21. / 22. / 23. Ulusak Psikoloji Öğrencileri Kongresi
• Üsküdar Üniversitesi 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi
Çalışma Grupları:
• Değişime İnat Tutunduğumuz Mitlerimiz
• Psikolojide Nörobiyolojik Yaklaşımın Yeri ve Uygulanması