Eğitim Danışmanlığı

Eğitim danışmanlığı; öğretimin herhangi bir kademesinde okul, ders, arkadaş, aile ve öğretmen ilişkilerinde yaşanması muhtemel ve yaşanan sorunlar ile ilgi hem öğrenciye hemde veliye yönelik yapılan bireysel görüşmeleri içerir. Aynı zaman bireyin kendi ile ilgili algılamaları, olumsuz düşünceleri gibi konularda da bireysel danışma hizmeti sunulmaktadır.

Eğitim danışmanlığı; öğretimin herhangi bir kademesinde okul, ders, arkadaş, aile ve öğretmen ilişkilerinde yaşanması muhtemel ve yaşanan sorunlar ile ilgi hem öğrenciye hemde veliye yönelik yapılan bireysel görüşmeleri içerir. Aynı zaman bireyin kendi ile ilgili algılamaları, olumsuz düşünceleri gibi konularda da bireysel danışma hizmeti sunulmaktadır.

Program öğrenci ile haftada bir seanslık görüşmeler ile sürdürülmektedir. Görüşme içerinde haftanın duygusal, düşünsel ve davranışsal değerlendirilmesi yapılarak olumlu düşünce geliştirme becerileri kazandırılmaktadır. Bununla birlikte güven, özgüven konularında güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Okul programını takip etmekte zorlanan, zaman kontrolünü yapamayan, bağımlılıklarından kurtulamayan, öğrenme şekilleri ile ilgili zorlanma yaşayan öğrencilere kişilik tipleri göz önüne alınarak program hazırlanıp, takip edilmektedir.

Eğitim danışmalığı programı içerisinde kişisel gelişimi sağlayacak, dikkati ve odaklanmayı arttıracak olan hafıza teknikleri, imajinasyon çalışması, kodlama teknikleri ile öğrenme daha kolay hale gelmektedir.