Kaygı Bozuklukları

PANİK ATAK

Panik atak, aniden ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan, 10-15 dakika ile bir saat arası sürebilen bedensel belirtilerin eşlik ettiği yoğun bir anksiyete nöbetidir. Panik ataklar sırasında yoğun huzursuzluk, anksiyete ve çarpıntı, terleme, soluk alma güçlüğü gibi pek çok fiziksel belirtilerin yanı sıra; kontrolünü yitireceği korkusu, çıldırma, bayılma ve ölüm korkuları gibi kişiyi oldukça zor durumda bırakan belirtiler ortaya çıkar. Panik ataklar sırasında görülen bedensel belirtiler kişinin kendisinde başka bir ciddi bedensel bozukluğu olduğunu düşünmesine neden olur. Bu bedensel belirtiler:

 • Ateş basması
 • Ani tuvalet ihtiyacı
 • Titreme
 • Üşüme
 • Terleme
 • Göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Baygın hissetme
 • Boğulma hissi
 • Dehşet hissi ya da ölme korkusu
 • Hızlı kalp atışı
 • Kulaklarda çınlama
 • Kuru ağız
 • Mide bulantısı
 • Nefes darlığı
 • Parmaklarda karıncalanma
 • Uyuşma veya iğne batması hissi
 • Vücuttan kopuk hissetmek

Yapılan çalışmalarda panik bozukluğun yaşam boyunca % 1.5 – 3.5 sıklığında olduğu görülmüştür. Yaşamın herhangi bir bölümünde başlayabileceği gibi daha çok 20’li yaşlarda başlamaktadır. Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha sık rastlanılır.

Panik bozukluk tedavisi mümkün bir hastalıktır. Uzmanlarımız kişinin ihtiyaçlarına yönelik olarak uygun yöntemlerle sizlere destek sağlamaktadır.

SOSYAL FOBİ

Sosyal fobi kişinin başkalarınca değerlendirileceği birden çok durumdan sürekli korkma; aşağılanacağı, utanç duyacağı ya da gülünç duruma düşecek biçimde davranacağından korkma durumu olarak tanımlanmaktadır. Sosyal fobisi olan insanlar, sosyal ortamlarda veya performans gerektiren durumlarda olumsuz değerlendirilip aşağılanacağı konusunda aşırı bir korku duyarlar. Bu korku duyulan ortamlarda aşırı düzeyde kendilerinin farkında olma ve kendilerini eleştirme eğilimleri olan bu kişilerde kızarma, çarpıntı, terleme ve titreme gibi fiziksel belirtiler meydana gelir.

Sosyal fobisi olan kişiler için zorlayıcı olan durumlar:

 • Toplum içinde telefonla görüşme
 • Küçük bir grup etkinliğinde yer alma
 • Toplum içinde yemek yeme
 • Toplum içinde bir şeyler içme
 • Yetkili biri ile konuşma
 • Dinleyiciler önünde konuşma, rol yapma
 • Partiye/eğlenceye gitme
 • Başkaları tarafından izlenirken çalışma
 • Başkaları tarafından izlenirken yazma
 • Çok iyi tanımadığı biriyle telefonda görüşme
 • Çok iyi tanımadığı biriyle yüz yüze konuşma
 • Yabancılarla karşılaşma
 • Genel tuvaletleri kullanma
 • Birilerinin oturduğu odaya girme
 • İlgi odağı olma
 • Bir toplantıda hazırsız konuşma yapma
 • Yetenek, yeti veya bilgi testine tabi tutulma
 • İyi tanımadığı birine onaylanmadığını veya aynı düşüncede olmadığını ifade etme
 • Çok iyi tanımadığı birinin gözlerinin içine bakma
 • Önceden hazırlanmış bir raporu bir gruba sözel olarak sunma
 • Romantik veya cinsel ilişki amacıyla birini tavlamaya çalışma
 • Alınan bir malı parasını geri almak üzere iade etme
 • Parti/davet verme
 • Israrlı bir satıcıya karşı koyma

Sosyal fobi utangaçlık veya çekingenlikle karıştırılmamalıdır. Sosyal fobi kişinin hayatını oldukça kısıtlayan ciddi bir problemdir. Uzmanlarımız danışan için uygun olan tekniklerle sizlere yardımcı olmaktadır.

ÖZGÜL FOBİ

Özgül fobi bazı durum veya nesnelere karşı duyulan mantıksız/aşırı korku halidir. Toplumda görülme oranı %2.7’dir. Basit bir sorun olarak algılanan özgül fobiler ilerledikçe hayatın günlük gidişatını oldukça engelleyen bir hal alabilmektedir. Aşırı korku duyduğu durum veya nesnelerle karşılaştığında ya da bunlar hakkında düşündüğünde/hayal ettiğinde bile kişide bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır.  Kalbi çarpar/sıkışır, nefesi daralır, göğsü sıkışır, titreme/terleme, uyuşma/karıncalanma, baş dönmesi, bayılma hissi, sık idrara gitme isteği vb. olur.

En sık görülen özgül fobiler:

Hayvan fobisi

Kan ve yaralanma fobisi

Yükseklik korkusu

Uçak korkusu

Gök gürültüsü ve fırtına fobisi

Yalnızlık fobisi

Klostrofobi

Yutma fobisi

Uzmanlarımız, danışanın özelliklerine ve ihtiyacına göre uygun görülen tekniklerle destek sağlamaktadırlar.