OKB

Obsesif Kompülsif Bozukluk (Takıntı)

OKB kişiyi, tekrarlayıcı düşünceler ve davranışlara hapseden bir hastalıktır. Kontrol edemedikleri, yineleyen stres yaratan düşünceler veya görüntüler nedeniyle oldukça rahatsız ve huzursuz olurlar. Bu huzursuzluktan kurtulmak için bazı ritüeller ya da rutinleri (kompülsiyon) gerçekleştirirler. Düşünsel olabileceği gibi davranışsal da olabilirler. Bunlar kaygıyı bir süreliğine durdurur, kaygı tekrar başladığında kişi aynı davranışı tekrarlamak zorunda kalır. Böylece bir döngüye hapsolmuş olur. Bu döngü günlük normal işlerin yapılmasını engeller ve işlevselliği bozar.

Kişi obsesyon ve kompülsiyonlarının anlamsız veya mantıksı olduğunun farkında olabilir ama kendisini durduramaz.

Biyolojik yatkınlık söz konusu olabilir. Bazı çevresel stres yaratıcı faktörler (yaşamsal değişiklikler, hastalıklar, sevilen birinin kaybı, iş – okul – ilişkisel kaygılar vs.)  OKB’yi tetikleyebilir ya da var olan durumu daha da kötüleştirebilir.  OKB kendi kendine geçmez bu nedenle müdahale edilmesi gerekir. Danışanın özellikleri ve  ihtiyacına göre BDT, Hipnoz teknikleriyle destek sağlanmaktadır.